Noter

Församlingens körer

Kyrkokören

Kyrkokören övar torsdagar kl. 18.30 - 20.00 i församlingshemmet. Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. 

Kontakten

Kontakten är en pensionärskör som sjunger på fredagssamlingar och i vissa gudstjänster. Övningar någon torsdag/månad kl. 17.30.  

Kyrkokören och Kontaktens första övningar under höstterminen är torsdagen den 26.9.

Barnkören

Barnkören medverkar till exempel vid familjegudstjänster och skolgudstjänster.  Barnkören har sommaruppehåll.

Nya sångare är välkomna med i alla körerna!

YouTube-video