Fem damer från syföreningen står och visar upp sina stickningar.

Syföreningen

Syföreningenen träffas i regel varannan onsdag i månaden kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. 

 

Ta kontakt:

Maj-Lis Sjöberg

tel. 050 5667875

Syföreningen