Fem damer från syföreningen står och visar upp sina stickningar.

Syföreningen

Syföreningen träffas i regel varannan onsdag kl. 13.30 i församlingshemmet. Syföreningen samlar genom sin verksamhet medel till ett byautvecklingsprojekt i Nepal i Finska missionssällskapets regi. Terminsstart on 2.3.2022 kl. 13.30 i församlingshemmet. Nya medlemmar är välkomna med!

 

Ta kontakt:

Maj-Lis Sjöberg

tel. 050 5667875

Syföreningen