Ungdomskvällar

Ungdomskvällar ordnas i regel några tisdagar per månad kl. 18-20 i prästgården. Målgrupp åk 7 uppåt.