Skriftskola och konfirmation

 

Skriftskolan är kyrkans dopundervisning. Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet. 

Vanligen går man i skriftskola det år då man fyller 15 år. Av 15-åringarna i Finland går årligen ungefär 90 % i skriftskola. Om du har börjat skolan som 6-åring kan du be om att få gå i skriftskola som 14-åring tillsammans med dina klasskamrater. Men det går lika bra att gå i skriftskolan ett år senare.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Vid konfirmationen bekänner du själv den kristna tro som du döpts till. Vid dopet läste föräldrarna och faddrarna upp trosbekännelsen för dig, nu står du själv i huvudrollen.

Du kan gå i skriftskolan också om du inte är döpt. För att få delta i konfirmationen måste du först döpas.

Konfirmationen ger dig rätt att bli fadder, att självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år att kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

I Petalax församling brukar skriftskolan bestå av lektioner dagtid under vinterhalvåret samt ett dagsläger följt av konfirmation i juni. 

Skriftskola 2018-2019: Familjemässa med skriftskolinskrivning sö 2.12 kl. 11 i kyrkan. Högmässa i kyrkan följt av information till konfirmander och föräldrar i församlingshemmet.  

Konfirmationsbild