Ta kontakt!

Pastorskansliets öppettider:

Tisdagar 10-13

Onsdagar 10-13

OBS! Sommarstängt v. 29-30

 

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Postadress: Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

 

OBS! Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

 ++2027++

PB 378

 00026 BaswareFörsamlingspastor
Bergö församling Petalax församling

Församlingspastorn är alterneringsledig t.o.m. 31.7.2020.


Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling
Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Ekonomichef (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Predikobiträde
Bergö församling Petalax församling

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

T.f. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling