Ta kontakt!

Pastorskansliets öppettider:

Kansliet är julstängt t.o.m. 8.1.2023. 

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Postadress: Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX

Nytt nummer till pastorskansliet från första januari: 050 462 9575 

Ny e-post till församlingen: malax.forsamling@evl.fi

 

Fakturering:

OBS! Skild faktureringsadress, se sida till vänster.

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling

Partiellt tjänstledig, tjänstgör 70 %, i första hand i Bergö församling.


Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar må-on.

Lisbeth Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Anita Häggkvist-West

Kyrkoekonom (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling
Ekonomi- och administrationstjänster

Kaisa Nyroos

Tf. diakon och ungdomsledare
Bergö församling Petalax församling

Diakoni och ungdomsarbete


Tomi Tornberg

Tf. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling