Ta kontakt!

På grund av coronaviruset pausar församlingen sin verksamhet fram till 13.4.2020. Enskild nattvard och själavårdssamtal är tillgängliga för den som önskar. Ta i så fall kontakt på telefonnummer 040 632 6330. Samma telefonnummer fungerar som stödlinje om någon känner ett behov av att samtala med en församlingsanställd (kl. 9-21).

Pastorskansliets öppettider:

Tisdagar 10-13   *  Onsdagar 10-13

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Postadress: Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

 

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/Petalax församling,  ++2027++, PB 378, 00026 Basware

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling

Församlingspastorn är alterneringsledig t.o.m. 31.7.2020.


Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling
Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling


Predikobiträde
Bergö församling Petalax församling

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

Tf. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling