PASTORSKANSLIET

Tel.: 06 347 0274 eller 050 583 7353

Thorshagavägen 

66240 PETALAX

Öppet:

Ti-On kl. 10-13Församlingspastor
Petalax församling Bergö församling

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling
Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Ekonomichef (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling
Församlingsvaktmästare
Petalax församling
Vaktmästeri

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

T.f. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling