PASTORSKANSLIET

Tel.: 06 347 0274 eller 050 583 7353

Thorshagavägen 

66240 PETALAX

Öppet:

Ti-On kl. 10-13Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling

Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar må-on.

Lisbet Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling


Frank Isaksson

Predikobiträde
Bergö församling Petalax församling

Heddy Norrgård

Diakoni och barnverksamhet
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar varannan vecka, udda veckor.


Tomi Tornberg

Tf. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling