PASTORSKANSLIET

Tel.: 06 347 0274 eller 050 583 7353

Thorshagavägen 

66240 PETALAX

Öppet:

Ti-On kl. 10-13Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling

Partiellt tjänstledig, tjänstgör 70 %, i första hand i Bergö församling.


Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar må-on.

Lisbeth Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Anita Häggkvist-West

Kyrkoekonom (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling
Ekonomi- och administrationstjänster

Kaisa Nyroos

Tf. diakon och ungdomsledare
Bergö församling Petalax församling

Diakoni och ungdomsarbete


Tomi Tornberg

Tf. kyrkoherde
Bergö församling Petalax församling