Församlingsrådet

Ordinarie medlemmar:

Iris Bäck-Sjökvist: 050 363 7626

Daniel Bäck

Stefan Granqvist: 06 347 0600

Lena-Karin Hofman

Conny Rönnlöv

Camilla Nygren: 050 542 4267

Susie Ribacka: 050 336 1706

Börje Snickars

 

Suppleanter:

Kjell Enberg

Vivi Åbonde: 050 377 3076

Paul Lolax

Susanna Dahlström

Monika Storsved

Börje Lundmark

 

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

(Malax kyrkliga samfällighet)

Ordinarie medlemmar från Petalax  församling:

Iris Bäck-Sjökvist: 050 363 7626

Stefan Granqvist: 06 347 0600

Lena-Karin Hofman

Conny Rönnlöv

 

Suppleanter från Petalax församling:

Börje Snickars

Kjell Enberg

Börje Lundmark