Ladan

Petalax kyrktået 12 , 66240 Petalax

Ladan Ladan användes tidigare som utrymme för församlingens barn- och ungdomsverkssamhet.
Parkering
Toalett