Församlingens diakoniarbete

 

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling och uppgiften är omsorg om medmänniskan genom hela livet.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp. Målet är att lindra och motverka människors nöd och lidande.

 

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

  • vid plötslig livsförändring
  • då du känner dig ensam,
  • vid problem i relationer
  • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

 

Du kan vända dig till till prästen, diakoniarbetaren och andra medarbetare i församlingen med frågor om Gud, tro, bön och förbön. Vi verkar under tystnadsplikt och finns till för dig.

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt!   

 

På grund av coronaviruset är diakonimottagningen endast öppen enligt överrenskommelse. Diakoniarbetare Heddy Norrgård nås via mejl eller telefon. Vid akuta ekonomiska kriser kan privatpersoner ta kontakt och diskutera möjligheten till tillfälligt diakonibidrag.

 

FÖRBÖN. Vill du att någon från församlingen ber för eller med dig? Klicka här så kan du berätta om vad som helst som tynger, oroar eller gläder dig. Du kan vara anonym och den som tar emot ditt böneämne har tystnadsplikt.

 

 

En ledsen person med ansiktet lutande mot händerna tittar ut genom ett fönster där det syns regndroppar.

Heddy Norrgård
Diakoniarbete
heddy.norrgard@evl.fi
050 442 0994 

Heddy Norrgård arbetar 50 % och är anträffbar varannan vecka, udda veckor.

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende