Dop

Vår kyrka har två sakrament, dopet och nattvarden. Genom dopet upptas en människa i Guds och församlingens gemenskap. Dopet är det kristna livets startpunkt. Det är också något som finns med oss hela livet.  Det betyder att vi alltid får tro på och leva som att Jesu försoning och seger över synden och döden gäller just oss.

Dopets grund finns i dop- och missionsbefallningen (Matteusevangeliet 28:18-20). Genom dopet blir man medlem i lokalförsamlingen och samtidigt i den världsvida kyrkan.

Vi praktiserar barndop, men den som inte är döpt kan också bli döpt i vuxen ålder. Då får man först genomgå kristendomsundervisning och bekänna sig till den kristna tron. 

Kontakta kansliet (050 583 7353) för närmare information.

Dopbild