Ämbetsbevis och släktutredningar

I arkivet förvaras församlingens gamla kyrkböcker som digitaliserades 2013.

Kyrkbokföringen sker numera på dator. Från och med 2012 används kyrkans gemensamma medlemsregistersystem Kirjuri.

Vi ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister och utfärdar bevis som grundar sig på dessa. 


Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

  • Ämbetsbevis
  • Släktutredningar
  • Släktforskning
  • Information i medlemsregisterärenden

Du når oss på telefon, 050 583 7353, eller via e-post på adressen petalax.forsamling(at)evl.fi

Du kan också beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett.

 

Släktforskning

Är du intresserad av att börja släktforska? Börja då med att fråga ut släktingarna, så att du får en bra grund att gå vidare från. Det du behöver veta om tidigare generationer är namn, födelsedatum och -ort. Dessutom är det ett plus om du får veta dödsdatum och var de bodde när de dog. Finns det foton, brev och annat material om personen är det också värdefull information.

Sedan kan man gå vidare på olika sätt:

  • Kyrkböckerna, som delvis finns tillgängliga på olika digitala arkiv via internet. Du kan också beställa en avgiftsbelagd släktutredning från församlingarna/centralarkiven eller själv släktforska med hjälp av mikrofilmer hos de församlingar som tillhandahåller släktforskningsrum.

  • Gravgårdarna. Finns det fortfarande någon grav kvar? Var finns den?

  • Internet. Googla ”släktforskning” så hittar du information, länkar, släktforskningsprogram och emigrantforskning.

  • Kurser. Ibland ordnar MI eller andra arrangörer kurser i hur man släktforskar. Innan du börjar släktforska kan det vara bra att känna till hur arkiven är uppbyggda och vad du kan hitta där.

 

Avändbara länkar :

Magistraterna

Befolkningsregistercentralen

Släktforskning i Finland

Digitaaliarkisto (på svenska)

Hiski - digitaliserade kyrkoböcker

Arkivverket

Rötter - Sveriges släktforskarförbund