Samlingssida för olika avgifter

På den här sidan finns alla avgifter som församlingen uppbär till exempel för ämbetsbevis, begravningar eller uthyrning av lokaler samlade.