Kyrktaxi

Kyrktaxin kör till den första högmässan varje månad, till fredagssamlingar, samlingar på Tistronskär samt vid större högtider.

Rutt:

Ågren, Lolax, Långtået, pensionärshemmet, Västervägen.