Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Under terminerna träffas miniorerna varannan onsdag kl. 13 i Ladan. Taxiskjuts hem kan erbjudas. Barnen får ta eget mellanmål med sig och saft fås under samlingen.

Ingen minior hösten 2020!

Barn sitter sunt ett bord och ritar.