Församlingens diakoniarbete

 

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling och uppgiften är omsorg om medmänniskan genom hela livet.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp. Målet är att lindra och motverka människors nöd och lidande.

 

Genom diakonin vill vi vara medvandrare och ge stöd:

  • vid plötslig livsförändring
  • då du känner dig ensam,
  • vid problem i relationer
  • tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

 

Du kan vända dig till till prästen, diakoniarbetaren och andra medarbetare i församlingen med frågor om Gud, tro, bön och förbön. Vi verkar under tystnadsplikt och finns till för dig.

Diakonin gör hembesök och besök på olika inrättningar.

Har du någon anhörig som du önskar att vi besöker, ta gärna kontakt!   

 

På grund av coronaviruset är diakonimottagningen är stängd för besök fram till 31.5.2020, men diakoniarbetare Heddy Norrgård nås via mejl elelr telefon. Enskild nattvard och själavårdssamtal är tillgängliga för den som önskar. Ta i så fall kontakt på telefonnummer 040 632 6330. Samma telefonnummer fungerar som stödlinje om någon känner ett behov av att samtala med en församlingsanställd (kl. 9-21). Vid akuta ekonomiska kriser kan privatpersoner ta kontakt med diakoniarbetare Heddy Norrgård och diskutera möjligheten till tillfälligt diakonibidrag.

 

FÖRBÖN. Vill du att någon från församlingen ber för eller med dig? Klicka här så kan du berätta om vad som helst som tynger, oroar eller gläder dig. Du kan vara anonym och den som tar emot ditt böneämne har tystnadsplikt.

 

 

Diakoibild

Heddy Norrgård
Diakoniarbete
heddy.norrgard@evl.fi
050 442 0994