2021:

Ny faktureringsadress!

Församlingen har ny faktureringsadress från och med 10.11.2021.

Adress på pappersfakturor:

Kyrkan servicecentral/Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

PL 5018 02066

DOCUSCAN

Nätfakturaadress:

Fakturamottagare Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

Nätfakturaoperatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029

 

Heddy Norrgård pensionerad, nytt telefonnummer till diakonin

Heddy Norrgård, som ansvarat för diakoni och barnverksamhet har gått i pension. Vi är glada och tacksamma för de år Heddy har jobbat i församlingen! Församlingspastor Frank Isaksson har tagit över ansvaret för diakonin. Han nås på telefonnummer 050 465 2904.

 

2020:

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå). 

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

INGEN FEST FÖR 50-ÅRSKONFIRMANDER I ÅR

Vi har beslutat att inte ordna någon fest i år för de som blev konfirmerade för femtio år sedan. I stället blir det en 51-årsfest nästa år förutsatt att Covid-19-läget medger större sammankomster. 

HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION

På söndag 23.8 kl. 11 blir det högmässa med konfirmation i kyrkan. OBS tiden! Vi sitter med säkerhetsavstånd i bänkarna, förutom mellan familjemedlemmar. Ca 80 personer ryms i kyrkan då säkerhetsavstånden hålls. Även om vi sitter med säkerhetsavstånd ber vi deltagarna i konfirmationsmässan att bära ansiktsmask i enlighet med THL:s rekommendation.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmittaÖppna länk i ny flik

ÄMBETSBEVIS BESTÄLLS FRÅN CENTRALREGISTER

Folkbokföringen i Petalax församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ elektroniskt via centralregistrets hemsida: www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/centralregistretÖppna länk i ny flik

Per telefon till nummer: 040 3100 490

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

NY GUDSTJÄNSTTID: KL. 12.00

Gudstjänsttiden i Petalax församling ändras tillfälligt från kl. 11 till kl. 12 under en prövotid från 1.2 till 31.7.2020.

Då Mats Björklund slutade minskade antalet präster från fyra till tre i Malax kyrkliga samfällighet som helhet. Dessutom är kyrkoherden för tillfället gemensam för Petalax, Bergö och Malax församlingar.  Därför har församlingsrådet i Petalax beslutat att koordinera gudstjänsttiderna i församlingarna så att samma präst vid behov ska kunna hålla alla tre gudstjänster i samfällighetens församlingar under samma söndag. Gudstjänst-tiden i Malax är kl. 10 och på Bergö kl. 14.

ALTERNERINGSLEDIG FÖRSAMLINGSPASTOR

Församlingspastor Cay-Håkan Englund är alterneringsledig under tiden 1.2.2020-31.7.2010.

PREDIKOBITRÄDE I FÖRSAMLINGEN

Under Cay-Håkan Englunds alterneringsledighet är teologen och musikern Frank Isaksson anställd som predikobiträde. Han kommer bland annat att hålla gudstjänster och andakter.

2019:

 

TOMI TORNBERG T.F. KYRKOHERDE

Mats Björklund har tillträtt kyrkoherdetjänsten i Solf församling från och med 1:a september. Domkapitlet har förordnat kyrkoherden i Malax församling, Tomi Tornberg, till t.f. kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar vid sidan av egen tjänst under tiden 1.9-31.12.2019. Tomi Tornberg kommer som t.f. kyrkoherde i första hand att ansvara för det administrativa arbetet, medan församlingspastor Cay-Håkan Englund i huvudsak kommer att sköta gudstjänster och förrättningar.

MATS BJÖRKLUND KYRKOHERDE I SOLF

Församlingens kyrkoherde Mats Björklund har sökt och fått tjänsten som kyrkoherde i Solf församling. Mats kommer troligen att arbeta i Petalax och Bergö ännu i augusti, för att sedan tillträda tjänsten i Solf i september. Den exakta tidpunkten är ännu inte fastslagen. Då infobladet skrivs är det oklart hur församlingen går vidare med tillsättandet av en ny kyrkoherde.

KYRKPRESSENPRENUMERATIONER

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen åt alla sina medlemmar med en tidning per hushåll. Adressuppgifterna får vi från magistraten. Vi får också automatiskt uppgifter därifrån om ny adress då någon flyttar, men då och då händer det ändå att systemet fallerar. Därför ber vi dig nu ta kontakt med pastorskansliet (ti-ons tel. 050-5837353) om:

· Du är medlem i Petalax församling men Kyrkpressen ändå inte kommer till ditt hushåll.

· Kyrkpressen har slutat komma efter att du flyttat till eller inom Petalax.

· Ditt hushåll får flera exemplar av tidningen.

Seurakunnan  suomenkieliset jäsenet voivat saada Kotimaa-lehti Kyrkpressenin sijaan. Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon jos haluat Kotimaa-lehteä!

PLANTERINGAR VID MINNESLUNDEN

Minneslunden invigdes redan i höstas och under våren har vi gjort planteringar på området. Anläggningsarbetet gör av församlingens egna anställda och därför har vi delat upp det i flera etapper för att också hinna med alla löpande uppgifter vid sidan om.  Flera bänkar, plattor där bänkarna ska stå samt belysning är till exempel ännu på kommande.

PLANÄNDRINGEN FÖR TISTRONSKÄR FORTSÄTTER

Tistronskärs framtid har väckt frågor bland byborna och från församlingens sida meddelar vi att planeringsprocessen för tistronskärsområdet fortsätter i enlighet med församlingsrådets ursprungliga beslut.

2018:

NY FÖRSAMLINGSMÄSTARE

Församlingens tidigare församlingsmästare Marléne Ståhl har gått i pension. Hon efterträds av övermalaxbon Mats Holmberg. Samtidigt har telefonnumret till församlingsmästaren ändrat. Det nya numret är: 040-4878950

 

MINNESLUNDEN

Sedan november 2018 finns det en minneslund på gravgården. Minneslunden är uttryckligen en urnlund, där urnorna alltid grävs ner. Ingen aska strös ut i lunden. Runt minnesstenen finns plats för ljus och blomvaser. Tanken är att ingen ska veta exakt var i lunden urnorna är nedsatta. Därför närvarar de anhöriga inte då urnan grävs ner. Om man istället vill placera en urna i en vanlig gravplats är det möjligt precis som tidigare.

Från och med januari 2017 har församlingen ny faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/

Petalax församling

++2027++

PB 378

00026 Basware