Kom med på prosteriets utfärd till Alskat lägergård!

 Torsdagen den 24.8 ordnas prosteriets årliga utfärd. Medverkande: Birgitta Eklund m.fl. Buss från pensionärshemmet kl. 9.30, TB kl. 9.35. Anmäl dig senast 16.8 till pastorskansliet (050 583 7353). Meddela om specialdieter! Pris 10 €.