Kom med på prosteriets utfärd till Alskat lägergård!

 Torsdagen den 24.8 ordnas prosteriets årliga utfärd. Medverkande: Birgitta Eklund m.fl. Buss från pensionärshemmet kl. 9.30, TB kl. 9.35. Anmäl dig senast 16.8 till pastorskansliet (050 583 7353). Meddela om specialdieter! Pris 10 €. 

 

_______________________________________________________________________________________________

Nu har insamlingen Gemensamt Ansvar startat!

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar till att hjälpa människohandelsoffer. Det internationella arbete som stöds med insamlingsmedlen fokuserar framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden i Mellanöstern för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Vill du delta i insamlingen? Ett bankgiro tillsammans med information om Gememsamt Ansvar delas ut till alla hushåll i Petalax i februari. På Gemensamt Ansvars hemsida finns med information om hur du kan delta.