Församlingsvalet: kandidater

Nu är kandidatnomineringen avslutad och du kommer att kunna rösta på någon av följande kandidater i församlingsvalet i Petalax församling.

Till församlingsrådet:

 • Bäck Daniel
 • Bäck-Sjökvist Iris
 • Dahlström Susanna
 • Enberg Kjell
 • Granqvist Stefan
 • Hofman Lena-Karin
 • Lolax Paul
 • Lundmark Börje
 • Nygren Camilla
 • Ribacka Susie
 • Rönnlöv Conny
 • Snickars Börje
 • Storsved Monica
 • Åbonde Vivi

Till gemensamma kyrkofullmäktige:

 • Bäck-Sjökvist Iris
 • Enberg Kjell
 • Granqvist Stefan
 • Hofman Lena-Karin
 • Lundmark Börje
 • Rönnlöv Conny
 • Snickars Börje